Wat zijn “preventieve maatregelen om verdwijningen tegen te gaan”?

De Belgische wet[1] voorziet ook “preventieve maatregelen om verdwijningen tegen te gaan” voor mensen die geen wettig verblijf in België hebben en een bevel om het grondgebied te verlaten ontvingen. Bij wet zijn de volgende maatregelen mogelijk, voor zowel gezinnen met kinderen als voor volwassenen, “zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt”: (i) meldingsplicht bij de gemeente of de DVZ; (ii) storten van een borgsom; (iii) afgeven van een kopie van de identiteitsdocumenten.

Enkel de meldingsplicht wordt tot nu toe gebruikt in het kader van de SEFOR-procedure. De twee laatste mogelijkheden, de borgsom of het afgeven van een kopie van de identiteitsdocumenten worden momenteel niet gebruikt.

 

[1] Zie artikel 110 quaterdecies van het “Vreemdelingenbesluit” (Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 8 oktober 1981), gebaseerd op artikel 74/14§2 van de Belgische Vreemdelingenwet. Het gaat hier om een omzetting van artikel 7§3 van de Europese Terugkeerrichtlijn.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty