Wat zijn de plannen van de regering?

De regering wil een nieuw gesloten centrum bouwen, speciaal om gezinnen met kinderen op te sluiten. De volgende informatie komt voornamelijk uit het antwoord dat Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, gaf aan Monica de Coninck in het parlement op 15 februari 2017 (zie ons artikel Monica de Coninck vraagt uitleg over nieuw gesloten centrum).

Het zou om 5 aparte woonunits gaan, die "gesloten gezinsunits" genoemd worden: drie units voor zes personen en twee units voor acht personen. Op het moment van de opening zullen er geen speelfaciliteiten zijn, deze zouden er later pas komen.

Het centrum zal gebouwd worden in de nabijheid van het gesloten centrum 127bis, naast Brussels Airport. Dit vinden wij verrassend, aangezien de nabijheid van een luchthaven een rol heeft gespeeld in de veroordeling van Frankrijk door het Europees Hof van de Rechten van de Mens wegens opsluiting van kinderen in ongepaste omstandigheden. (Zie onze vraag Wat zegt het Europees Hof van de Rechten van de Mens?).

De initiële doelstelling van het centrum was, volgens de Staatssecretaris, de gezinnen te ontraden uit een terugkeerwoning te ontsnappen. Gezinnen zouden, bij aankomst in een terugkeerwoning, geïnformeerd worden dat zij, als ze ontsnappen uit de terugkeerwoning, overgebracht kunnen worden naar het gesloten centrum. Daarna gaf een medewerker van Dienst Vreemdelingenzaken echter aan dat ook "grensgezinnen" (met name gezinnen die tegengehouden worden aan de grens en geen asiel aanvragen) onmiddellijk in het nieuwe gesloten centrum zullen vastgehouden worden.[1] (Zie ook onze vraag Wie zijn de kinderen die opgesloten zullen worden in het nieuwe gesloten centrum?).

De Staatssecretaris geeft aan dat de duur van opsluiting "zo kort mogelijk" zal zijn, maar ook dat de duur afhangt "van elk individueel dossier" en dat "de medewerking van de betrokkene uiteraard een belangrijke rol" speelt. Wij hebben dus op dit moment geen precieze informatie wat betreft de maximale duur van opsluiting. Hoe dan ook, zelfs één dag detentie is één dag te veel, want "Een kind sluit je niet op. Punt."

 

[1] Tijdens een studievoormiddag in het Vlaams parlement op 18 mei 2017.

 

 

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty